פטנט פרוביזורי זמני – רישום ארעי

פטנט פרוביזורי זמני מהו? האם יש דבר כזה רישום פטנט פרוביזורי זמני, למה אנשים טועים לחשוב שהמונח השגוי רישום פטנט פרוביזורי זמני הנו פטנט, מה ההבדל בין רישום פטנט לעומת בקשה ארעית מסוג פרוביזיונל הקרויה בטעות פטנט פרוביזורי זמני.

רישום פטנט פרוביזורי זמני או בקשה ארעית בשמה הנכון מסוג פרוביזיונאל (PROVISIONAL) אינו מקנה זכויות של פטנט. תחילה זכויות של פטנט, הכוונה מניעת משתמש אחר שאינו בעל הפטנט, שאינו מורשה, לנצל את ההמצאה, למשך 20 שנה מיום הגשת בקשת רישום הפטנט.

כלומר, רק מבקש שקיבל פטנט רשום, יהיה בעל זכות מונופול על ההמצאה ויוכל למנוע ממתחרים, מלנצל את המצאתו, המוגנת בפטנט.
המונח השגוי רישום פטנט פרוביזורי זמני, השתרש בישראל, בשפת הסלנג, והבקשה הארעית פרוביזיונאל שכלל לא קיימת בהליכים ברשות הפטנטים בישראל, ידועה יותר בשמות השגויים כאמור למיניהם, כגון, פטנט פרוביזורי או פטנט זמני.

נכון ליום 6.3.2015, אם נכתוב את המילים, פטנט פרוביזורי נקבל בתוצאות חיפוש של גוגל 918 תוצאות, אם נכתוב את המילים פטנט זמני נקבל בתוצאות חיפוש של גוגל 55,600 תוצאות, אם נכתוב את המילה PROVISIONAL נקבל בתוצאות החיפוש של גוגל  61,300,300 תוצאות חיפוש.
 

רישום פטנט פרוביזורי זמני מונח שגוי אך נפוץ

הבקשה הארעית מקנה למבקש תאריך בכורה למשך שנה ב-175 מדינות בהתאם לאמנת פאריס, כלומר מבקש שמגיש בקשה ארעית, זכאי להגיש פטנט באחת מהמדינות החתומות על אמנת פאריס, אם טרם חלפו 12 חודשים מיום ההגשה הארעית.

במידה, ויגיש המבקש בקשת פטנט, כאמור באחת או יותר ממדינות ההאמנה, ויצרף את מסמכי הבכורה, באמצעותם יבקש דין קדימה בבקשת הפטנט, יחשב תאריך הבקשה הארעית לתאריך בקשת הפטנט המאוחרת.

כלומר פלוני מגיש פרוביזיונאל, מתחרה אלמוני, מגיש בקשה לפטנט לאחר פלוני, פלוני מגיש את בקשתו לפטנט בטרם תחלוף שנה מיום הגשת הפרוביזיונאל, המשמעות היא, שפלוני זכה בתאריך הבקשה, למרות שאלמוני הגיש לפניו פטנט ובתנאי שמדובר באותה המצאה בבקשה הפרוביזיונאלית ובבקשה לפטנט המאוחרת של פלוני.

כלומר באמצעות פרוביזיונאל, ממציא יכול לכאורה לדבר על המצאתו, ואם אלמוני כתוצאה מהצגת ההמצאה יגיש פטנט וינסה לתפוס את הזכות לפטנט, פלוני ישתמש בזכותו מכוח הפרוביזיונאל על ידי שימור של תאריך הבכורה.
 

זכויות פטנט פרוביזורי זמני קרי פרוביזיונאל

בבקשת פרוביזיונאל המקנה תאריך בכורה למשך שנה (12 חודשים) ניתן להאריך את תקופת הגשות הבקשות לפטנטים במדינות ספציפיות באמצעות הגשה בינלאומית לפי אמנת PCT, כלמור ניתן להאריך את התקופה בא אפשר להגיש בקשות ספציפיות למדינות החתומות על האמנה למשך שנה וחצי נוספות.

באמצעות אסטרטגיית דחיית המועד להגשות בקשות פטנט באופן פרטני במדינות, על ידי שימוש מושכל באמנות, ניתן לדחות את ההוצאות לבקשת רישום פטנטים במדינות היעד כבשנתיים וחצי, 30 חודשים במרבית המדינות ובחלקם 31 חודשים למעט חריגים.

לא תמיד אסטרטגיה זו של דחיית הגשות פטנטים נכונה לממציא או למיזם, ויש לבחון את האסטרטגיה הנכונה לכל מקרה ומקרה ולהתאימה, לממציא או לחברה, ליעדים העסקיים ולמכלול פרמטרים שונים.
 

פטנט פרוביזורי זמני ושימוש באמנת PCT 

ניתן למנות יתרונות בבקשה הארעית, למשל, עלות נמוכה יחסית, זמן קצר להגשה, מקנה זכות ב-175 מדינות, אך לעומת יתרונות אלו קיימות גם חסרונות, מבקשים ולעיתים גם עורכי פטנטים, כותבים את הבקשה באופן מצומצם מידי, העלות הנמוכה והזמן המהיר שלעיתים מבטיחים עורכי פטנטים שונים, לעיתים גומת לחסרים טכנולוגיים ומשפטיים בבקשה.

כלומר עורכי פטנטים ועורכי דין, לעיתים לאור התקציב הנמוך לעומת פטנט ולאור הזמן הקצר שהם מתחייבים להגיש את הבקשה, לא מתעמקים בפן הטכני, ומוציאים שרטוטים כללים שאינם מבטאים את כל המרכיבים השונים בהמצאה וכתוצאה מכך, גם התיאור מקוצר ואינו מלא.

לאחר מכן, הממציא, לפני שחולפת שנה, מעוניין להגיש בקשה לפטנט, ורשויות הפטנטים השונות לא מאשרות לעיתים פרטים מהותיים לתאריך הבכורה של הפרוביזיונאל, המשמעות היא, שהממציא, לא יקבל את התאריך הראשון של הפרוביזיונאל ויוכר לו כתאריך ראשון התוספות המהותיות שהוגשו רק בבקשת הפטנט.

לכן מומלץ לא להתפתות בהבטחות של הגשות מהירות שאין מאחריהם חשיבה ופתרונות טכניים וכתיבה משפטית תוך חשיבה על היקף והגדרת ההמצאה הן משפטית והן טכנית.
כדאי להשקיע מחשבה וזמן, כיצד להגן נכון על ההמצאה, כי לעיתים פרטים חסרים וחסכון בזמן יכולים לעלות ביוקר למבקש, שעלול להפסיד חלקים נכבדים בהמצאתו ומהכנסותיו העתידיות.

רישום פטנטים בישראל
רישום פטנטים בישראל הנו מול רשות הפטנטים, ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט בישראל כבקשה ראשונה, כלומר לא להגיש לפני כן בקשה למשרד הפטנטים מסוג פרוביזיונל (רישום "פטנט" פרוביזורי) או בקשה בינלאומית לפי אמנת PCT , אלא להגיש בקשה לפטנט בישראל ותוך שנה להגיש בקשות מחוץ לישראל עם תאריך בכורה ישראלי.
הבקשה בישראל נבחנת על ידי בוחן פטנטים הנמצא ברשות הפטנטים בישראל, הבוחן בדרך כלל יוציא דו"ח בחינה עליו יש להשיב. היתרון שבקשת פטנט נבחנת לעומת בקשה שמוגשת למשרד הפטנטים מסוג "פטנט" ארעי פרוביזיורי שאינה נבנחנת.
 
מחיר אגרת רישום פטנטים בישראל
עלות אגרה לפטנט משתנה בישראל ממספר גורמים, האגרה משתנה לפי המקרה, בגדול יש שני אפשרויות עיקריות, אפשרות אחת בקשה ללא תאריך בכורה אפשרות אחרת בקשה עם תאריך בכורה, עניין נוסף הוא מאפיין המבקש.
כלומר אגרה תשתנה לפי האם הבקשה דורשת תאריך בכורה וכן לפי זהות ומאפייני מבקש, למשל אדם פרטי או חברה, אם זו חברה מחזור המכירות של החברה.

בקשה חדשה לרישום פטנט בישראל
המבקשת תאריך בכורה מבקשה קודמת, למשל אם הוגש לפני כן בקשה למשרד הפטנטים מסוג פרוביזיוניל או בקשת פטנט במדינה אחרת והבקשה בישראל מבקשת בכורה מהבקשה הקודמת, כלומר הבקשה בישראל אינה הראשונה שהוגשה על המצאה זו, עלות אגרה במקרה זה נכון ליום 7.2.2021 הנה 2,030 ₪.

בקשה חדשה לרישום פטנט בישראל
שאינה מבקשת בכורה מבקשה קודמת, כלומר היא הבקשה הראשונה המוגשת על המצאה זו בעולם, עלות אגרה במקרה זה נכון ליום 7.2.2021 הנו 1,218 ₪ קרי אגרת בקשה חדשה לפטנט מופחתת {40% הנחה} לזכאים לכך.
 
בקשה חדשה לרישום פטנט בישראל לחברה
יכולה להיות שונה. אם מדבור בחברה שמחזור המכירות שלה היה מעל 10 מיליון ₪ האגרה תהא למרות שלדוגמא הגישה בקשת רישום פטנט בישראל תחילה 2,030 ₪ כלומר מאחר ומחזור החברה היה מעל 10 מיליון ₪ החברה אינה זכאית להפחתה באגרה, אך אם מחזור המכירות של החברה פחת מ 10 מיליון ₪ אזי זכאית החברה להגיש תצהיר על כך חתום כדין בפני עורך דין שמחזור המכירות פחות מ 10 מיליון ₪ ואז החברה זכאית גם להנחה באגרת ההגשה אם מדובר בבקשה לפטנט ראשונה בישראל על אותה המצאה.
 
אגרות מופחתות נוספות בתהליך רישום פטנט
תשלום אגרות מופחתות מלווה את בקשת הפטנט גם בישראל בהמשך אך בנוסף מחוץ לישראל, חשוב לשלם אגרה נכונה, אי תשלום אגרה נכונה למשל בארה"ב שאינו לפי מאפיין המבקש עלול לגרום לכם שהפטנט ניתן שאינה כדין וכאשר בעל הפטנט יבקש לתבוע על הפרה של הפטנט, הנתבע יטען שאגרות ששולמה אינם כדין והפטנט אינו בתוקף כלל. לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין פטנטים/ עורך פטנטים שמכיר את הנושא.
למשל בישראל אם הבקשה לפטנט מאושרת הרשות מוציאה הודעה לפני קיבול, אגרת קיבול בקשה מופחתת { 40% הנחה } לזכאים לכך הנה נכון ליום 7.2.2021 הנה 427 ₪ , לעומת אגרת קיבול פטנט ללא הפחתה, אגרת קיבול בקשה לפי תקנה 52 הנה  711 ₪.
כלומר אם משלמים אגרה שאינה מתאימה להליך או אינה מתאימה למאפיין המבקש, ייתכן ואדם קיבל פטנט אך ביום פקודה כאשר יתבע בגין הפרה הטענה של הנתבע תהא שהפטנט ניתן שלא כדין ואין לו תוקף לאור תשלום אגרות שגוי.
 
רישום פטנט והרחבה להגנות נוספות בקניין רוחני
לעיתים בנוסף לרישום פטנט או ללא רישום פטנט ניתן להגיש או להשתמש בזכויות קניין רוחני נוספות. רישום פטנט הנה זכות אחת לקניין רוחני מכוח חוק הפטנטים, אך לעיתים מבקשים אינם מודעים לכך שהם יכולים להרחיב את היקף ההגנה באמצעות חוקים נוספים בקניין רוחני שכלל אינם פטנט.
להלן מספר דוגמאות להליכים נוספים שמשרדנו מטפל כדי למקסם את היקף ההגנה של קניין רוחני.

רישום עיצוב ברשות הפטנטים במחלקת עיצובים הנה חשובה עם בנוסף להמצאה הטכנולוגית או לעיתים רק כאשר יש עיצוב, והעיצוב חדש וחשוב להגן עליו. עיצובים והגנה עליהם יחסית קל יותר להגנה לעומת פטנט, אך לעיתים יש יתרון בתביעות הפרה שקל יותר להוכיח בבית משפט הפרת עיצוב לעומת הפרת פטנט.

רישום סימן מסחר ברשות הפטנטים במחלקת סימני מסחר, ניתן להגן על שם או על לוגו או על שילובם, מניעת מתחרה להשתמש בשם שרות או מוצר לעיתים יכולה להיות קריטית בהצלחה, מתחרה שמשתמש במוניטין של בעל הרישום עלול לשלם פיצויים כבדים, באופן זה על ידי רישום סימן מסחר אפשר למנוע ממתחרים לפגוע במוניטין ולהימנע מנזקים כלכליים הנובעים מכך.

רישום מדגם תועלת יוטיליטי מודל מחוץ לישראל, בישראל לא נפתח ההליך, אך במדינות רבות, ניתן להגיש הליך דומה לפטנט המבוסס על טקסט ולא על עיצוב, הבחינה אם יש באותה מדינה קלה יחסית, בעיקר מדברים על חידוש ודרישת התקדמות המצאתית הנמצאת בבקשת פטנט אינה נדרשת במרבית המקומות. יתרון רב שהתשובה בדרך כלל קצרה מאוד יחסית לפטנט ומתן תעודה יהיה מהר יותר. חסרון שהיקף ההגנה מצומצם יותר וכאשר יש הפרה לכאורה רק אז יבחן במסגרת תביעת ההפרה זכות הקניין הרוחני.
זכויות יוצרים מדובר למשל בתמונה או בטקסט למשל תוכנה או ספר, ועוד במקרים רבים אחרים, שניתן להגן על זכויות יוצרים, יתרון אדיר שתקופת ההגנה ארוכה יכול להגיע עד 70 שנה מיום מות היוצר, במקרים מסוימים למשל בישראל אין חובת רישום אלא קיבוע למשל על ידי פרסום או תצהיר, בארה"ב מגישים בקשה לספריית הקונגרס.
 
איך מתחילים הרישום קניין רוחני פטנט או אחר?
חשוב להתייעץ עם עורך דין לפטנטים או עורך פטנטים במקרים המתאימים כדי למקסם את היקף ההגנה ולא לעשות דברים שגויים שיפגעו בהיקף ההגנה. במשרדנו צוות עורכי דין ועורכי פטנטים וכן צוות רשת עמיתים שנמצאים בעשרות מדינות, שעוסקים יום יום בהליך רישום זכויות. טלפן אלינו אנו לא גובים תשלום על שיחת היכרות ונעזור לך להתקדם.
המידע באתר הנו חלקי ואינו מלא יש להתייעץ עם עורך דין / עורך פטנטים לכל מקרה לגופו צרו עמנו קשר לקבלת פרטים.


לפרטים נוספים, וליווי המצאתכם ובניית אסטרטגיה בקניין רוחני, חייגו 03-9711013.

 

יתרונות וחסרונות בבקשת רישום פטנט פרוביזורי זמני

 
כל הזכויות שמורות   |   תנאי שימוש באתר   |   צור קשר  |  הצהרת נגישות
.
.