תנאי שימוש

תנאי שימוש ותקנון
 1. באם אינך מסכים לתנאי תקנון זה אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר, שימוש באתר מהווה הסכמתך בפועל לתנאים ולתקנון המופיעים בתקנון ותנאי השימוש תנאים אלו כוללים את כל ההסכמות בין המשתמש לבין האתר ובעליו.
 2. פנייה בלשון זכר או נקבה באתר, יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.
 3. www.avpatents.com (להלן "האתר") מאפשר למשתמש (להלן "משתמש") גישה למידע, השימוש במידע הנו בכפוף לתנאי שימוש ותכנון זה, המהווים הסכם בין המשתמש בלבד (מצד אחד) לבין האתר מפעיליו ובעליו ו/או מי מטעמו (מצד שני), אין לעשות שימוש ו/או כל פעולה אחרת, או מניעת כל פעולה שהיא, במידה והמשתמש אינו מסכים לכלל התנאים שבתנאי השימוש והתקנון.
 4. אי הסכמה לכל תנאי שהוא בתנאי שימוש ותקנון זה, מחייב את המשתמש לעזוב את האתר לאלתר.
 5. על המידע, השימוש וכן כל עניין אחר הקשור והנובע מהאתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, כל סכסוך, אי הסכמה, טענה, דרישה מכל סוג שהיא, תהיה נתונה לסמכות שיפוט בלעדית בבית המשפט בעיר תל אביב בלבד.
 6. אין להכניס שינויים, לשכפל ו/או להקליט ו/או להעתיק ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או למכור כל ו/או חלק מן הרכיבים, התוכן ו/או השירותים ו/או חלק מהתכנים המצויים באתר ו/או המידע מבלי לקבל הרשאה מפורשת בכתב מבעל הזכויות בהם.
 7. המידע באתר הנו חלקי ואינו מלא, אין להסתמך על המידע באתר שעלול להיות לא עדכני, יש להתייעץ לכל מקרה ומקרה באופן פרטני לפי העניין עם יועץ מתאים לפי העניין לרבות עורך דין ועורך פטנטים, אין האמור בדפי האתר משום הצעה, ייעוץ, עצה לנקיטת פעולה ו/או מניעה מנקיטת פעולה.
 8. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמידע ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר
 9. תנאי תקנון ותנאי שימוש אלו, ניתנים לשינוי על ידי האתר בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות כפוף לשינויים אלה.
 10. המשתמש מסכים ומצהיר שאין המידע ו/או קישורים כל שהם, מהווה ייעוץ כל שהוא.
 11. המשתמש מסיר כל אחריות ולא יבוא בכל טרוניה ו/או דרישה לגבי הקישורים שבאתר, האתר מפעיליו ובעליו אינם אחראים למידע ולתוכן שבקישורים, אמינותם, דיוקם, נכונותם.
 12.  איננו מתחייבים לענות לכל שאלות ו/או פניות הגולשים, המשתמש מקבל על עצמו את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימוש במידע המופיע באתר ו/או במידע המקושר ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על מידע מוטעה, טעויות, אי דיוקים.
 13. משתמש שימסור מידע כלשהו לאתר ייתכן ויישמר ו/או יפורסם, כל מידע המועבר לאתר בעל פה ו/או בכתב ו/או בקובץ צריך להיות בלתי סודי.
 14.  ממציאים ו/או חברות הרוצים להעביר מידע סודי יעשו זאת אך ורק בכפוף להסכם סודיות חתום על ידי הצדדים להסכם.
 15.  כל אחריות על פעולות שינקטו ו/או שלא ינקטו מהמידע המופיע באתר לרבות התשובות והמידע שניתנות לגולשים בכל דרך שהיא הנם על אחריותו של המשתמש ו/או מי מטעמו בלבד, האתר ו/או בעליו ו/או עורכיו מסירים מעצמם כל אחריות ואינם מתחייבים שתוצאות השירות תהיינה מדויקות ו/או שניתן לסמוך עליהן. יתירה מכך ייתכן וקיים חריגים והסתייגות שבדין גם לכן, אין להסתמך על המידע שמוצג ו/או חלופת מידע מהאתר.
 16. המידע במאמרים אינו עדכני ולכן יש לבדוק את האמור באופן פרטני וספציפי באותה עת באמצעות בעל מקצוע מתאים לרבות עורך דין ועורך פטנטים, האתר יכול למחוק ולהוסיף מאמרים ואו כל מידע שהוא, לרבות קישורים מידע בכל עת וללא כל הודעה מראש.
 17. האתר עלול להכיל COOKIES לזיהוי משתמש לנוחיות ומהירות הגלישה ומסיבות אחרות, במידה ואינכם מעוניינים, אחריות המשתמש לבטל בדפדפן שלו את האפשרות ל- COOKIES.
 18. המידע והשימוש הנו כמו שהוא AS IS בלבד, האתר הנו לשימוש פרטי בלבד, אין לעשות בו כל שימוש מסחרי, המשתמש וכל אדם או גוף אחר, מסכים לשפות ולפצות בגין כל הפרה של תנאי שימוש ותקנון זה, בגין כל הפסד ו/או נזק מסוג כל שהוא, כלפי האתר ובעליו ו/או מי מטעמו.
 19. לאתר שיקול דעת אם להפעיל או לא להפעיל את רשימת הדיוור, כל משתמש ששלח דואר אלקטרוני ופנה לאתר להיכלל ברשימת התפוצה והדיוור שאל האתר, מסכים שכל המידע שישלח לו בעקבות פנייתו, יהיה בכפוף לתנאי השימוש ותקנון זה, שיחולו על מידע שנשלח לנמעני האתר. כל אדם שפונה לאתר ושולח דואר אלקטרוני לאתר, מסכים וייתכן שבטעות הוא הוכנס לרשימת הדיוור והתפוצה, הפונה לאתר מסכים שלא יבוא בכל דרישה, תביעה, טרוניה, אלא יבקש להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימת התפוצה, ובכל מקרה שלא הוסרה בטעות, יעדכן את האתר בהקדם האפשרי בכתב והאתר יפעל להסירו ולתקן את התקלה.
 20. כל משתמש וכל אדם או גוף שהוא, שראה מידע שאינו נכון, מזיק, בניגוד לדין ו/או שיש לו כל דרישה שהיא ו/או טרוניה בעקבות מידע שנחשף לו באתר בעצמו או על ידי משתמש אחר, מסכים שיודיע על כך לאתר, מפעילו ובעליו לאלתר, ולא יבוא בכל דרישה ו/או טרוניה ו/או תביעה שהיא במידה והאתר ובעליו יסירו את המידע בתוך זמן סביר ויפעלו או שיודיעו שבכוונתם לתקן את התקלה על ידי הסרת המידע.
 21. © כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת שמורות לעורך דין אסף גיטליס בלבד, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי האתר מוגן בזכויות יוצרים.
 
 
כל הזכויות שמורות   |   תנאי שימוש באתר   |   צור קשר  |  הצהרת נגישות
.
.