פטנטים על מוצר ותהליך

פטנטים על מוצר ותהליך ניתן לרשום בישראל ומחוץ לישראל, רישום פטנט מקנה זכות מונופול לבעל הפטנט למשך עשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט לרשויות הפטנטים, הפטנט יכול להירשם על המצאה שהינה מוצר או תהליך.

חוק הפטנטים בסעיף 3 מציין מהי המצאה כשירת פטנט: "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט."

קרי ההמצאה צריכה יכולה להיות מוצר או תהליך, לעיתים ההמצאה היא גם מוצר וגם תהליך.

פטנטים על המצאה שהיא מוצר
פטנט ניתן להגיש על המצאה שהיא מוצר, קרי במידה ויתקבל פטנט רשום, לאחר במינת הבקשה לרישום פטנט, אדם אחר שאינו בעל הפטנט אינו יכול לנצל את ההמצאה שהיא מוצר ללא אישורו של בעל הפטנט.
לקביעת פגישת הכרות
השאירו פרטים ונחזור אליכם:

חייגו: 03-9711013

מי שמנצל את ההמצאה באמצעות מוצר המפר פטנט סביר שימצא עצמו נתבע על ידי בעל הפטנט, ניצול ההמצאה, אינה רק ייצור המוצר, היא גם ניצול אחר, למשל יבוא של המוצר, מכירתו ומסחורו.

פטנטים על המצאה שהיא תהליך
ניתן לקבל פטנט על המצאה שהיא תהליך, למשל תהליך ייצור מוצר, שיטה, לעיתים לא ניתן לקבל פטנט על המוצר עצמו, אך דרך ייצור המוצר ותהליך ייצור המוצר הנו חדש ועונה על הקריטריונים שבחוק הפטנטים.

כאשר ניתן להגן הן על המוצר והן על תהליך כדאי להגן על שניהם ולהרחיב את היקף ההגנה המשפטית.

כאשר ההמצאה הינה תהליך, מציין חוק הפטנטים בסעיף 50 (א) : "היתה האמצאה תהליך, יחול הפטנט גם על המוצר הישיר של התהליך." ובכך יש יתרון להמצאת תהליך.

יתירה מכך, מציין סעיף 50 (ב) לחוק הפטנטים :
"לענין אמצאה שהיא תהליך לייצור מוצר – בתביעה על הפרה, על הנתבע להוכיח כי התהליך שבו עשה שימוש לייצור מוצר זהה, שונה מהתהליך המוגן בפטנט; לענין סעיף קטן זה, יראו מוצר זהה שנוצר בלא הסכמת בעל הפטנט, כל עוד לא הוכח אחרת, כמוצר שנוצר על ידי התהליך המוגן בפטנט, אם התקיימו שניים אלה:
(1)   בעל הפטנט אינו יכול לברר, במאמצים סבירים, באיזה תהליך השתמשו בפועל לייצור המוצר הזהה;
(2)   קיימת סבירות גבוהה שהמוצר הזהה נוצר בתהליך המוגן בפטנט." (ההדגשה אינה במקור)

 
כלומר נטל ההוכחה הנו של הנתבע ואינו של התובע במקרה זה, בהמצאה שהיא תהליך, בניגוד להמצאה שהיא מוצר שנטל ההוכחה היא של התובע.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ בכל מקרה ומקרה באופן פרטני עם עורך דין ועורך פטנטים, למידע נוסף ופרטים, צרו קשר או חייגו: 03-9711013.
 
כל הזכויות שמורות   |   תנאי שימוש באתר   |   צור קשר  |  הצהרת נגישות
.
.