ייצוג בבית הדין וליטיגציה ברשות הפטנטים

משרדנו עוסק בייצוג בבית הדין וליטיגציה, אנו מייצגים את לקוחותינו בהליכים שונים בבית הדין של רשם הפטנטים, בהליכים שונים בקניין רוחני, אם בתחום הפטנטים המדגמים וסימני מסחר.
 
במשרדנו עורכי דין ועורכי דין שהם גם עורכי פטנטים ואנו מטפלים בבקשות שונות ודיונים בפני רשם הפטנטים ובפני פוסקים בקניין רוחני, אם בהכנת מסמכים וכתבי טענות ובדיונים פרונטאליים בבית הדין של רשם הפטנטים.  
 
להלן מספר דוגמאות מחוק הפטנטים במקרים בהם ניתן להגיע לכדי דיון בבית הדין של רשם הפטנטים:
 
למשל בתהליך בחינה של פטנט, המבקש טוען שהחלטת בוחן שגויה או שאינו מקבל את עמדת בוחן הפטנטים, במקרה כזה ניתן לפי סעיף 161 לחוק הפטנטים להשיג על החלטת הבוחן : " מותר להשיג על כל החלטה או פעולה של בוחן ולדרוש שהדבר יובא לפני הרשם."
לקביעת פגישת הכרות
השאירו פרטים ונחזור אליכם:

חייגו: 03-9711013

למשל בקשה להתנגדות למתן פטנט, מעילות שונות שבחוק,לדוגמא, קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט, האמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 4(2(,המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה.
 
למשל במקרים של ציון שם של ממציא בבקשה לפטנט, לפי סעיף 39 לחוק הפטנטים: "ממציא שעל אמצאתו נתבקש פטנט, או שאיריו, רשאים לדרוש כי יצויין שמו של הממציא בפירוט, בפנקס ובתעודת הפטנט, והרשם ייעתר לדרישה בכפוף לאמור בסעיפים 40-41, ובלבד שהדרישה הוגשה בזמן ובדרך שנקבעו."
 
למשל החזר תוקפו של פטנט שפקע בשל אי תשלום אגרה, לפי סעיף 59 לחוק הפטנטים : " בעל פטנט שפקע תקפו בשל אי-תשלום אגרת חידוש, רשאי לבקש מהרשם, בדרך ובצורה שנקבעו, את החזר תקפו של הפטנט, ובלבד שעם הגשת הבקשה ישלם את האגרה המיוחדת שנקבעה לענין זה (להלן – בקשת החזר תוקף)."
 
למשל התנגדות להחזר תוקף לפטנט, לפי סעיף 61 לחוק הפטנטים: "כל אדם רשאי להתנגד לבקשת החזר תוקף, תוך שלושה חדשים מיום הפרסום, בשל העילה כי לרשם לא היה יסוד להורות על פרסום הבקשה."
 
למשל תיקון פטנט שהתקבל, לפי סעיף 65 לחוק הפטנטים: "בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו."
 
למשל ביטול פטנט שלא על פי בקשת בעל הפטנט, לפי סעיף 73ב לחוק הפטנטים: "הרשם רשאי על פי בקשת כל אדם שאיננו בעל הפטנט, לבטל פטנט אם מצא כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט; דיני ההתישנות לא יחולו על בקשת ביטול לפי סעיף זה."
 
לפרטים נוספים חייגו: 03-9711013.
 
כל הזכויות שמורות   |   תנאי שימוש באתר   |   צור קשר  |  הצהרת נגישות
.
.