ביטול פטנט

ביטול פטנט הנו הליך בו לאחר קבלת פטנט מבקש אדם אחר לבטל פטנט שניתן, כלומר ביטול פטנט משמעותו שהפטנט שניתן, לא היה צריך להינתן ולכן מבקשים את ביטול המונופול לבעל ההמצאה וביטול הזכות המשפטית הנקראת פטנט.

הגשת בקשת ביטול פטנט מצריכה תשלום אגרה ובקשה שתדון בבית הדין של רשם הפטנטים, הרשם יכריע בין הצדדים, קרי בין בעל הפטנט לבין מבקש ביטול הפטנט, ויקבל החלטה אם הפטנט יבוטל או לאו.

על החלטת רשם הפטנטים ניתן לערער באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי בזכות, ועל החלטת בית המשפט המחוזי, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון ברשות.
לקביעת פגישת הכרות
השאירו פרטים ונחזור אליכם:

חייגו: 03-9711013

מי רשאי להגיש ביטול לפטנט? מתי? ומה העילות?
חוק הפטנטים בסעיף 73ב מציין " הרשם רשאי על פי בקשת כל אדם שאיננו בעל הפטנט, לבטל פטנט אם מצא כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנטדיני ההתישנות לא יחולו על בקשת ביטול לפי סעיף זה." (ההדגשות אינם במקור).

מי רשאי להגיש ביטול פטנט ? "... כל אדם..."

מה העילות להתנגדות לפטנט?  "עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט"
הסיבות שניתן להתנגד למתן קבלת פטנט:
"קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט" כלומר הבוחן טעה ולא היה מוסמך לאשר קבלת פטנט, כלומר המבקש לא עמד בחוק ותקנות הפטנטים לטענת מבקש ההתנגדות.

כלומר ניתן להגיש בקשה לביטול פטנט במידה ואינה עונה לתנאי חוק הפטנטים, חוק הפטנטים מציין בסעיף 3 מהי המצאה כשירה לפטנט שמבקש צריך לעמוד בנוסף לתנאי החוק האחרים "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשהמועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט." (ההדגשות אינם במקור).
"האמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 4(2(" כלומר " 4 אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה..." "(2)   על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."
"המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה.
כלומר משהו אחר הגיש את ההמצאה כאשר היא אינה המצאה שלו.

מתי ניתן להגיש ביטול פטנט? בכל עת "... דיני ההתישנות לא יחולו..."
 
מרוץ סמכויות בבקשה לביטול פטנט בין רשם הפטנטים לבין בית המשפט
בבקשת ביטול פטנט יש מעיין מרוץ סמכויות בין רשם הפטנטים לבין בית המשפט, לכן יש משמעות רבה למשל בדרך ועיתוי משלוח מכתב התראה בטרם תביעה להפרת פטנט.

חוק הפטנטים מציין בסעיף 74 " הוגשה לרשם בקשה למחיקה לפי סימן ד' או בקשה לביטול לפי סימן ד' או לפי סימן זה בזמן שתלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת אותו פטנט או ביטולו, לא ידון בה הרשם אלא ברשות בית המשפט." כלומר במידה והוגשה כבר תביעת ההפרה הרשם לא ידון בבקשת ביטול הפטנט אלא אם תינתן רשות בית המשפט.

יתירה לכך, מציין החוק : " נפתחו הליכים בבית המשפט בשל הפרת פטנט לאחר שהוגשה לרשם בקשה לביטולו או בקשה למחיקתו, יוסיף הרשם לדון בבקשה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לענין זה.", כלומר אם פלוני ישלח מכתב התראה בטרם הגשת תביעה על הפרת פטנט ואותו מפר לכאורה יגיש בקשה לביטול הפטנט בטרם הוגשה נגדו תביעת ההפרה, ידון רשם הפטנטים בבקשת ביטול הפטנט אם לא הורה לו בית המשפט הוראה אחרת.

אך חשוב לזכור, שקיימת גם סכנה משפטית וכלכלית למבקש ביטול פטנט שמנצל את ההמצאה ומגיש ביטול פטנט, ייתכן ואם לא יצליח בבקשת הביטול תהא עילה לתביעה נגדו גם על נזקים שגרם בבקשת הביטול והוצאות ההליכים המשפטיים והנזקים כנגדו יגדלו.

משרדנו מטפל בהליכים של הגשת בקשת ביטול לפטנט או התגוננות בפני בקשת ביטול פטנט, בהליך זה ידון רשם הפטנטים בבית הדין של רשם הפטנטים.
כדאי להתייעץ עימנו לגבי האסטרטגיה של המשפטית, כדי להימנע מביצוע פעולות שאינן מועילות ולעיתים מזיקות.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך דין ועורך פטנטים בכל מקרה ומקרה באופן פרטני, לפרטים נוספים חייגו 03-9711013.
 
כל הזכויות שמורות   |   תנאי שימוש באתר   |   צור קשר  |  הצהרת נגישות
.
.